Kontaktai

Turite klausimų apie LOVI produktus?

Perskaitykite mūsų gidą, kuriame pateikiame atsakymus  į dažniausiai užduodamus klausimus.

Skambinkite mums

Tel. +370 52132254

 

 

Parašykite mums

Jūsų asmens duomenų administratorius yra „Canpol Sp. z o. o.“, kurios buveinė yra Varšuvoje, adresu ul. Puławska 430, 02-884 Varšuva (toliau – „Canpol“ arba Bendrovė). IŠPLĖSTI SUSKLEISTI

Kokiu tikslu ir kokiu pagrindu tvarkome jūsų duomenis?
„Canpol“ jūsų duomenys tvarkys:
• kad galėtų įvykdyti sutartį dėl elektroninių paslaugų teikimo, įskaitant tinklalapio https://lovibaby.com naudojimą.
„Canpol“ atliekamo jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir f punktai, kai teisėtas interesas apima duomenų archyvavimą, kad būtų galima užtikrinti galimus ieškinius pagal civilinę teisę, ir BDAR 9 straipsnio 2 dalies e punktas, tai atvejais, kai tinklalapyje patys skelbiate bet kokią informaciją apie savo sveikatos būklę ar bet kokius kitus asmens duomenis, nurodytus BDAR 9 straipsnio 1 dalyje. Duomenų pateikimas nėra privalomas, bet jų reikia tam, kad galėtumėte užbaigti registracijos procesą ir naudotis tinklalapio paslaugomis. 
• kad galėtume išsiųsti Naujienlaiškį jūsų el. pašto adresu, jeigu davėte sutikimą gauti Naujienlaiškius.
„Canpol“ atliekamo jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas, t. y. BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Savo sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu. Jūsų sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, atlikto pagal jūsų sutikimą, kol jis nebuvo atšauktas, teisėtumui. 

„Canpol“ atskleis jūsų asmens duomenis kitiems gavėjams, kuriems yra patikėta tvarkyti asmens duomenis „Canpol“ vardu ir naudai. Be to, „Canpol“ atskleis jūsų asmens duomenis kitiems gavėjams, kai to bus reikalaujama pagal įstatymus.
Jūsų duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms. 
Kiek laiko tvarkysime jūsų duomenis?
„Canpol“ tvarkys jūsų asmens duomenis:
• kol naudositės tinklalapiu ir neišsiregistruosite iš jo, po išsiregistravimos – archyvavimo tikslais ir 3 metus tam, kad užtikrintų bet kokius pagal civilinę teisę kylančius ieškinius. 
• Jūsų sutikimu tvarkomus jūsų asmens duomenis „Canpol“ tvarkys, kol atšauksite savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo. 

Kokios yra jūsų teisės?
Jūs turite teisę:
• susipažinti su jūsų asmens duomenimis ir gauti jūsų tvarkomų asmens duomenų kopiją;
• ištaisyti bet kokius netikslius jūsų duomenis;
• reikalauti ištrinti jūsų duomenis (teisė būti pamirštam), jeigu yra aplinkybių, numatytų BDAR 17 straipsnyje;
• reikalauti apriboti duomenų tvarkymą BDAR 18 straipsnyje numatytais atvejais;
• nesutikti su duomenų tvarkymu BDAR 21 straipsnyje numatytais atvejais;
• perduoti savo duomenis, tvarkomus automatizuotomis priemonėmis.
Jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, galite pateikti skundą priežiūros institucijai (UODO, ul. Stawki 2, Varšuva).
Kontaktai 

Jeigu norite gauti papildomos informacijos, susijusios su asmens duomenų apsauga ar norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis:
Asmens duomenų pareigūnas: El. paštas iod@canpolbabies.com
„Canpol Sp. z o. o.“, kurios registruota buveinė yra Varšuvoje, adresu ul. Puławska 430, 02-884 Varšuva.

Registracijos adresas

Lietuva
Dariaus ir Girėno g. 34
LT-02189 Vilnius

Biuras ir pardavimo skyrius

Lietuva
Dariaus ir Girėno g. 34
LT-02189 Vilnius