PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Canpol Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava, společnost zapsaná v obchodním rejstříku národního soudního rejstříku vedeného okresním soudem pro hlavní město Varšavu, ve Varšavě, 13. obchodního oddělení pod číslem KRS 0000452771, NIP: 1180028608, dále jen " jako "Canpol".

Tato pravidla používání cookies odkazují na soubory cookies, které společnost Canpol používá na všech svých webových stránkách, včetně webových stránek lovibaby.com (dále jen "webové stránky").


Během používání webových stránek správnou konfigurací nastavení prohlížeče souhlasíte 
s používáním souborů cookies a jinými podobnými technologiemi v souladu s těmito Zásadami používání cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookies nebo jiných podobných technologií, měli byste změnit nastavení prohlížeče. Tato nastavení lze měnit tak, aby se zablokovalo automatické používání cookies v konfiguraci webového prohlížeče nebo aby o nich informovalo pokaždé, když se umístí na zařízení uživatele webových stránek. Podrobnosti o možnostech a způsobech zpracování souborů cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

Webové stránky automaticky neshromažďují žádné informace kromě informací obsažených
v souborech cookies.

Soubory cookie jsou počítačová data, zejména textové soubory, které jsou uloženy 
v koncových zařízeních uživatele webových stránek určených pro použití webových stránek. Obvykle soubory cookies obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, jejich dobu ukládání do koncových zařízení a své jedinečné číslo.

Canpol používá cookies k:

  • úpravě obsahu webových stránek na preference uživatele a k optimalizaci používání webových stránek; zejména tyto soubory umožňují identifikaci zařízení uživatele webové stránky a správné zobrazení webové stránky přizpůsobené individuálním potřebám;

  • vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé využívají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;

  • zachování stavu uživatele (po přihlášení), takže uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na všech stránkách webu.

Na webových stránkách se používají dva základní typy cookies, a to cookies relací a cookies trvalých souborů. Soubory cookies relací jsou dočasné soubory uložené v koncovém zařízení uživatele, dokud se uživatel neodhlásí, nebo neopustí webové stránky nebo nezakáže software (webový prohlížeč). Trvalé soubory cookies jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele po dobu definovanou v parametrech souborů cookies nebo do doby, než budou uživatelem smazána.

Jako součást webových stránek používá společnost Canpol tyto typy souborů cookies:

Cookies

Na co se používají:

nezbytné soubory cookies 

umožňující využívání služeb dostupných prostřednictvím webových stránek, například: ověřovací cookies používané pro služby, které vyžadují autentizaci v rámci webových stránek;

 k zajištění bezpečnost

 aby bylo možné detekovat podvody při ověřování v rámci webové stránky;

 prováděcí soubory cookies

umožňují shromažďování informací o používání webových stránek;

funkční soubory cookies

umožňující "zapamatování" nastavení vybraných uživatelem a přizpůsobení uživatelského rozhraní, např. zvolený jazyk nebo oblast, odkud pochází uživatel, velikost písma, vzhled webové stránky atd.
 

Upozorňujeme, že veškerá omezení používání cookies mohou mít vliv na některé funkce dostupné na webových stránkách.

Soubory cookie umístěné v koncovém zařízení uživatele webových stránek mohou být také použity inzerenty a partnery spolupracující s provozovatelem webových stránek.

Další informace o souborech cookie naleznete v části "Nastavení" nebo "Nápověda" v prohlížeči. Změnou nastavení uživatel rozhoduje, které soubory cookies bude společnost Canpol využívat.