Contact

Ai întrebări despre produsele LOVI?

Citește ghidul nostru în care oferim răspunsuri la cele mai frecvente întrebări.

Sună-ne

Tel. +40758806984

Serviciul de relații cu clienții este disponibil în intervalul orar 9 AM - 17 PM

 

Scrie-ne

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este Canpol Sp. z o. o. cu sediul social în Varșovia, ul. Puławska 430, 02-884 Varșovia (denumită în continuare Canpol sau Societatea). EXTINDERE COLAPSARE

În ce scopuri și pe ce bază vă prelucrăm datele cu caracter personal?
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate:
• pentru a implementa contractul pentru furnizarea serviciilor digitale care implică utilizarea website-ului https://lovibaby.com.
Baza pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Canpol este articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD, articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, în condițiile în care interesul legitim include arhivarea datelor pentru soluționarea oricăror posibile reclamații în temeiul codului civil și articolul 9 alineatul (2) litera (e) din RGPD în situațiile în care utilizați website-ul pentru a publica orice informații privind starea dumneavoastră de sănătate sau orice alte date personale specificate la articolul 9 alineatul (1) din RGPD, din proprie inițiativă. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate în baza consimțământului anterior retragerii acestuia.
• pentru a vă trimite newsletterul pe adresa dumneavoastră de e-mail, dacă vă exprimați consimțământul pentru a primi Buletinul informativ.
Baza pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Canpol este consimțământul dumneavoastră, respectiv articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate în baza consimțământului anterior retragerii acestuia.

Canpol va partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu alți destinatari cărora li se încredințează prelucrarea datelor cu caracter personal în numele Canpol. De asemenea, Canpol va partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu alți destinatari în cazul în care acest lucru este prevăzut de lege.
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în țări terțe și organizații internaționale.

Cât timp vă vom prelucra datele cu caracter personal?
Canpol vă va prelucra datele cu caracter personal:
• pe durata utilizării de către dumneavoastră a website-ului, până când vă dezabonați de pe website și după anularea înregistrării, în scopuri de arhivare și pentru soluționarea oricăror reclamații în temeiul dreptului civil, pentru o perioadă de 3 ani.
• În ceea ce privește datele cu caracter personal prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră, Canpol vă va prelucra datele cu caracter personal până în momentul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea lor.

Care sunt drepturile dumneavoastră?
Aveți următoarele drepturi:
• de a vă accesa datele cu caracter personal și de a primi o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal care fac obiectul prelucrării;
• de a rectifica orice date cu caracter personal inexacte;
• de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră (dreptul de a fi uitat) în cazul circumstanțelor prevăzute la articolul 17 din RGPD;
• de a solicita limitarea prelucrării datelor în cazurile specificate la articolul 18 din RGPD;
• de a vă opune prelucrării datelor în cazurile specificate la articolul 21 din RGPD;
• de a vă transfera datele cu caracter personal prelucrate prin mijloace automate.
În cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate ilegal, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere (UODO, ul. Stawki 2, Varșovia).
Contact

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la protecția datelor cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, contactați-ne:
Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: E-mail: iod@canpolbabies.com
Canpol Sp. z o. o. cu sediul social în Varșovia, ul. Puławska 430, 02-884

Adresă sediu

Bd Carol I no.68, 3th floor,“Purple” office, sect.2 Bucharest, Romania, e-mail: office.romania@canpolbabies.com 
Tel.  +40758806984

Birou și vânzări

Bd Carol I no.68, 3th floor,“Purple” office, sect.2 Bucharest, Romania, e-mail: diana.preda@canpolbabies.com         
Tel. +40758806984